ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σφαίρα γεωγραφική

σφαίρα στην οποία διαγράφεται η επιφάνεια της γης και της θάλασσας, οι επιφάνειες των βασιλείων, των επαρχιών, των κλι­μάτων, τα διάφορα μέρη του ωκεανού και της θάλασσας με την αναλογία και την τάξη με την οποία βίσκονται στη γη.

12