ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σφαίρα

έννοια με διττή σημασία. Υπάρχει η φυσική και η τεχνική σφαίρα. Φυσική είναι το δημιούργημα του παντός, της οποίας ως αρχετύπου η τε­χνική αποτελεί μίμημα και έκτυπο. Η τεχνική δίνεται και με το κοινώς γνωστό όνομα γλόμπος, ενώ στους επιστήμονες και ειδικούς ονομάζεται Αρατεία, όνομα που οφείλει στον ποιητή Άρατο, ο οποίος και την δίδαξε με στίχους του.

11