ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σύστημα του παντός

όργανο που δείχνει τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων γύρω από τον ήλιο, κατά το ηλιακό σύστημα. Κινείται όπως το όγιο. Είναι μια καλή μηχανή της μηχανικής που φανερώνει όλα τα φαινόμενα αυτού του συστήματος με τρόπο ομοιοαληθή. Η μηχανή βρίσκεται στην Καισαρο-βασιλική Βιβλιοθήκη της Βιέννης.

33-34