ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σύνθετα σώματα

τα σώματα τα οποία συνίστανται από περισσότερα ετεροειδή συστατικά μόρια, όπως το κιννάβαρι, που αποτελείται από θείο και υδράργυρο, το σαπώνιον που αποτελείται από κάποιο έλαιο και από ορυκτό κάλιο.

133