ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αντισκορβούτια

τα κάθε είδους ιαματικά φυτά που χρησιμοποιού­νται για τη θεραπεία της ναυτικής νόσου στομακάκης. Τέτοια θεωρούνται τα κάρ­δαμο, σέλινο, πετροσέλινο, σόγχος (ζοχός, άγριο λάχανο) κ.α.

122