ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σειρά

η συνάφεια ποσοτήτων που συνεχίζουν και διαδέχονται η μία την άλη με συνεχή και αμετάπτωτο κανόνα. Η σειρά ονομάζεται και στίχος. Μπορεί να είναι πεπερασμένη, όταν το πλήθος των όρων της είναι καθορισμένο και άπειρος, όταν οι όροι υποτίθεται ότι συνεχίζονται επ’ άπειρον αορίστως. Σημείο των απεραντομεγεθών είναι το ∞. (σημ.: ακολουθία.)

709-710