ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Σαρδών (Σαρδινία)

Σαρδηνία.

131