ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Ροδούμνη

Rouane, πόλη της Γαλίας.

159