ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ρίζαι ομοειδείς

ρίζες που έχουν τους ίδιους ονομαστές (τάξη) και αποτελούνται από τα ίδια γράμματα (μεταβλητές) που το καθένα τους έχει ίδιους εκθέτες. Αν διαφέρουν σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα (τάξη, μεταβλητές, εκθέτες) τότε καλούνται ετεροειδείς ρίζες.

15