ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ρίζαι άρρητοι

ρίζες που δεν μπορούν να παρασταθούν με αριθ­μούς. Στην κοινή ορολογία ονομάζονται κωφαί ή άλογοι.

181