ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πυρώδη μετέωρα

φαινόμενα που συντίθενται από παχείες και θειώδεις αναθυμιάσεις, οι οποίες γεννώνται από την ουσία ή τη νιτρώδη ποιό­τητα του αέρα και προξενούν εκφάνσεις φωτός και πυρός. Εκτός από τις αστραπές, τέτοια είναι η λαμπάς, η βολίς, η δοκός, το χάσμα, το πλανώμενο φως, το πυραμοει-δές πυρ, η σκιρτώσα αίξ, οι πίπτοντες αστέρες, οι ιπτάμενοι δράκοντες. Όλα αυτά τα φαινόμενα δεν είναι παρά ατμοί διαφόρων υλών, οι οποίοι ανεβαίνοντας με την ηλεκτρική δύναμη, βρίσκουν καυστικό αέρα και ανάβοντας περιφέρονται κατά τη θέλησή του.

318-319, 331-333