ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πυρ

στοιχείο και σώμα διαμοιρασμένο σε όλα τα σώματα. Η φύση του παραμένει άγνωστη. Το πυρ δεν αποτελεί ξεχωριστό σώμα, αλά φαινόμενο που αποτελείται από την κίνηση των σωμάτων, η οποία δημιουργεί ζέ­στη, όπως η ηλεκτρική μηχανή με ένα τρίψιμο βάζει σε κίνηση την ηλεκτρική ύλη που υπάρχει σε όλα τα σώματα και δημιουργεί ζέστη, φως, πυρ.

65