ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

προφυλακτήρια γράμματα

γράμματα με τα οποία προφυλάττονται από την απαλοτρίωση τρίτων τα εναπομείναντα κτήματα του πτωχεύσαντος για να αποδοθούν προς τους χρεωφειλέτες. [Ο όρος είναι απόδο­ση του γαλικού Actesconservatoiresπου σημαίνει πράξεις συντηρητικές.] (σημ.: προσημείωση.)

163