ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

άνθρωπος

τιμιώτατο προϊόν της γης. Πλάσθηκε ως φυσικό σώμα της γης, όπως και τα λοιπά προϊόντα από την ίδια ύλη και υπόκειται στην ίδια διαδικα­σία γένεσης και φθοράς, υπερβαίνει όμως όλα τα προϊόντα και μάλιστα τα τετρά­ποδα, ως προς το ορθό βάδισμα, την λεπτότατη αίσθηση των χεριών, τα όργανα του προφορικού λόγου, την ψυχή, που έχει την ικανότητα να κρίνει μετά λόγου τις αποκτηθείσες γνώσεις και τα παριστώμενα πράγματα. Η τελευταία αυτή δυ­νατότητα τον κάνει ανώτατο πάντων των ζώων, τον πείθει ότι είναι κύριος της γης και έτσι χρησιμοποιεί τα προϊόντα της γης κατά την αρέσκειά του. Ως τέτοιος αισθάνεται θαυμασμό για την ομορφιά της φύσης και παρ’ όλο που προσπαθεί δι­αρκώς να ανακαλύψει τον κόσμο, στρέφει το νου σε ένα Ον αγαθό, παντοδύναμο αιώνιο και δημιουργό αυτής. Επειδή ο άνθρωπος έχει φυσικές ιδιότητες, όπως και τα άλα φυσικά ζώα, η γεωγραφία εξετάζει την έκταση, τα είδη, τον πληθυσμό και την εσωτερική του αναλογία.

172-173