ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Πικταύιον

Poitiers, πόλη της Γαλίας.

157