ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Πετρούπολις

καθέδρα της Ρωσσικής αυτοκρατορίας και δευτέρα μητρό­πολις της μοναρχίας. Η περίμετρός της είναι 3 1/2 μίλια. Οι μακρόστενες πλατείες της ίσες και μεγάλες. Οι κάτοικοί της φτάνουν τις 245 000. Επισημότερα οικοδο­μήματά της είναι ο ναύσταθμος, το χειμωνικόν παλάτιον (χειμερινά ανάκτορα), το μαρμάρινον παλάτιον, το θερινόν παλάτιον, το Ταυρικόν παλάτιον, το της Ακαδη­μίας των επιστημών και το του Πανεπιστημίου, η εκκλησία του Ισαάκ. Καταστή­ματα παιδείας δεν λείπουν από την πόλη αυτή, ούτε τεχνών εργαστήρια. Σε μία απο τις πλατείες της στέκεται ο ανδριάντας του Μεγάλου Πέτρου, πάνω σε υπερμεγέθη πέτρα, την οποία έφερε εκεί ο Γραικός Καρβούρης από την Κεφαλονιά.

163-164