ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παρεκτροπή

όταν ο άνεμος δεν είναι παντελώς αίσιος (ού­ριος), τότε το πλοίο δεν ακολουθεί την κατεύθυνση της τροπίδος (τη διατεταγμένη πορεία) αλά ωθούμενο πλαγίως παρεκτρέπεται σε κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία με το μάκρος της τροπίδος (με τη διατεταγμένη). Η γωνία αυτή λέγεται πα­ρεκτροπή ή παραδρομή. Οι Ιταλοί την ονομάζουν Δερίβα (Derivaκαι μερικοί από τους Έληνες ναυτικούς Ξεπεσμό. Η παρεκτροπή προσδιορίζεται παρατηρώντας το ίχνος της πλεύσης στην επιφάνεια της θάλασσας και συγκρίνοντάς το με τη γραμμή της προδιαγεγραμμένης πορείας (του αληθινού δηλαδή δρόμου). Το ίχνος του πλοίου ονομάζεται από τους Ιταλούς Σία (Scia), εμείς όμως μπορούμε να το ονομάσουμε αύλακα, δανειζόμενοι το όνομα από τη Γεωργική επιστήμη.

31-33