ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Αμερική

Ορίζεται η Αμερική από μεν την Ανατολήν με την θάλλασαν την...ameriki

148