ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κυδωνιών
Κυδωνίες (Αϊβαλή)
Στα τέλη του ΙΗ΄ αιώνα
Ιωάννης Οικονόμου
Κλείνει το 1799
Ευγένιος ο εκ Βρυούλλων Συμαίος Βησσαρίων Θεοδόσιος ο εκ Μουντανείων (Ρώμπαπας;) Γεώργιος Κρήτης Γρηγόριος Σαράφης
Η σχολή στο ναό της Κάτω Παναγιάς

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.