ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Δημόσιο Σχολείο Κέρκυρας
Κέρκυρα
1805
Ανδρέας Ι. Ιδρυμένος Χριστόφορος Περραιβός,1803-1805 Παναγιώτης Περραιβός,στοιχεία νεοελληνικής γλώσσας.
Στην τέως Λατινική Μονή της Τενέδου.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.