ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λήμνου
Λήμνος
Λειτουργούσε στα μέσα του 18ου αιώνα.
Κοσμάς, πριν το 1754 - 1773, [Τ.Ε.,Β΄, 100]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.