ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κύθνου
Κύθνος. Μεσσαριά (1791-1809), Μονή Παναγίας Νίκους , 1809-
1791 Eπανίδρυση το 1809
Παρθένιος Κουλούρης. Επανίδρυση από τον Μακάριο Φιλιππαίο
Από το 1791
Παρθένιος Κουλούρης, 1791-1809, Μακάριος Φιλιππαίος, 1809- , ελληνικά Νικόδημος Ρούσος, 1815-1826, Καλούδης, 1815-1826,
Μισθοί: [Τ.Ε,Β΄,50] Δίδακτρα: [Τ.Ε,Β΄,50]
Η σχολή στεγαζόταν από το 1809 στη μονή , στην οποία και διανυκτέρευαν οι μαθητές από τα μακρινά χωριά.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.