ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ύδρας
Ύδρα
1750–1770 [Τ.Ε, Β΄, 15]
Οικογένεια Παπαντωνίου Κριεζή και κάτοικοι.
Απόστολος Εφέσιος, 1750–1770 Γαβριήλ Σπαρτιάτης, 1770–1776 Πρόχαρος ιερομόναχος, –1789, υποδιδάσκαλος του Γ. Σπαρτιάτη Προκόπιος (Δενδρινός) Επιφάνιος Δημητριάδης, 1789–1790, [Τ.Ε,Β΄,16],[ΝΕ. ,1917 ΙΓ΄,425–430] Γρηγόριος Ξανθόπουλος, 1790–1812 Δ.Χ. Πολυζώης, 1804 Μακάριος ιερομόναχος, 1805, [Τ.Ε,Β΄,18] [ΙΑΥ Β΄255] Παρθένιος Ζαφείρης ιερομόναχος, 1800–1812, ιταλικά [Τ.Ε,Β΄,18] [ΙΑΥ Δ΄277] Κουτσοσωτήρης Ζερβόπουλος, –1815 Παναγιώτης Βαφιόπουλος, 1815– Ιάκωβος Θεοδωρίδης, 1815– Ιωάννης Μαμάκης, 1813–1820 Κωνσταντίνος Νούλας, 1813– , γαλλικά Δημήτριος Νούλας, 1813– , ιταλικά Γρηγόριος Σαράφης, († 1822), 1821–1822 Κύριλλος Αβραμίδης ιερομόναχος, 1821– Βενιαμίν Λέσβιος, 1821–
80, (1822) [Τ.Ε,Β΄,23]
Κληροδοτήματα–Δωρεές : Ιωάννης Σούρμπας [Τ.Ε,Β΄,16]. Μισθοί : Απόστολος Εφέσιος, 200 γρόσια ανά έτος κατά το διάστημα (1750–1770), [Τ.Ε,Β΄,16]. Υποτροφίες: [Τ.Ε,Β΄,19–20].
Δωρεά Ιωάννη Σούρμπα [Τ.Ε,Β΄,16]
Η λειτουργία του σχολείου διακόπηκε κατά τη διάρκεια της επανάστασης και αυτό επαναλειτούργησε το 1829 [Τ.Ε,Β΄,23].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.