ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νησίου
Νησίον
Καλλίνικος Καστόρχης, μετά το 1812 [Τ.Ε.,Α΄,364]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.