ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονής Πετράκη
Μονή Πετράκη , Ασωμάτων, Αθήνα.
Διονύσιος Πύρρος ο Θεσσαλός. Δ.Ραζής, ιατρός και Ιωάννης Παλαμάς [Τ.Ε.,Α',243].
Η σχολή είχε 12 εσωτερικούς μαθητές.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.