ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αμπελακίων
Αμπελάκια
1734 , ίσως και νωρίτερα.
Η σχολή κλείνει με την έναρξη της επανάστασης. Ανασυστήνεται μετά την επανάσταση με την ονομασία "Μανιάρειος Σχολή" [Τ.Ε., Α΄, 218], [ΝΕ., Β΄, σ. 277-280].
Γεώργιος Τριανταφύλλου (εκ Τρίκκης), 1777-1807 Αντώνιος Φωτήλας (εκ Καλαβρύτων),( 1790 - το θάνατό του), [Τ.Ε., Α΄, 219], [Γ. Παπανδρέου, «Καλαβρυτινή Επετηρίς», Αθ. 1904, σ. 72]. Ιωνάς Σπερμιώτης, μοναχός Πολυζώης, ιερεύς (εκ Τρικκάλων), μέχρι το 1790 Γρηγόριος Τρικκαλινός, 1796 Γρηγόριος Κωνσταντάς, 1796-1803 Κωνσταντίνος Κούμας, 1803-1804 Παναγιώτης, μοναχός (εξ Αγυιάς), 1804-1807, [Τ.Ε., Α΄, 218], [ΕΑ., 1916, σ. 90 εξ]. Σπ. Ασάνης (εκ Κεφαλληνίας), 1807-1813 Δανιήλ Μάγνης, 1814 Αθανάσιος Μεζεβίρης Κωνσταντίνος Πρασσάς Δημήτριος Καστρίδης Γεώργιος εκ Τρίκκης, ιερεύς , αυτός ίσως να είναι ο Γεώργιος Τριανταφύλλου, [Τ.Ε., Α΄, 217, 218, 231], [Αναστασίου ιερέως, απολογία ιστορικοκριτική, Τεργέστη 1814, σ. 212, 219].
Κωνσταντίνος Οικονόμος , υπό Γ. Τριανταφύλλου, [Τ.Ε., Α΄, 217], [ΝΕ., ΙΓ΄, 1916, σ. 422]. Επιφάνιος Δημητριάδης , υπό Γ. Τριανταφύλλου, [Τ.Ε., Α΄, 217], [ΝΕ., ΙΓ΄, 1916, σ. 422]. Ρήγας Βελεστινλής (Φερραίος)
Επί Φωτήλα, στη σχολή διδασκόταν ο Αριστοφάνης [Τ.Ε., Α΄, 219], [Επιστολές Ιακώβου Ιωνά Μγέρνστελ (Bjornstael), σ. 205,207], [J. Bartholdy, Bruchstuke κλπ., Berlin 1805, τομ. Α΄, σ. 162,167 εξ], [ Ι. Λεονάρδου, νεωτάτη της Θεσσαλίας χωρογραφία, Πέστη, 1836], [Κ. Κούμας, ΙΒ΄, σ. 550 εξ], [Δημητριέων, Γεωγραφία νεωτεριστική, Α΄, σ. 206 εξ], [Δ. Τσοποτού, Γη και Γεωργοί Θεσσαλίας, Βόλος, 1912, σ. 164].
Οι Στέφανος Δούγκας, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Άνθιμος Γαζής, Δανιήλ Φιλιππίδης, Ζήσης Κάβρας, Δημήτριος Αλεξανδρίδης, αδελφοί Καπετανάκη και Χριστόπουλος αγόρασαν και έστειλαν στα Αμπελάκια όργανα φυσικής, χημείας και αστρονομίας, γεωγραφικούς χάρτες και βιβλία, ως μέρος του αποτυχημένου σχεδίου ίδρυσης Ακαδημίας (Πανεπιστημίου) στη Θεσσαλία [Τ.Ε., Α΄, 208,218].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.