Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΘ΄ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1902-1904
1907
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ