Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΙΟΥΝΙΟΥ 1905 ΜΕΧΡΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1906
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Λ'
1905-1907
1908
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ΄ ΚΑΙ ΜΣΤ΄ 1905-1907.