Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ [ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ]
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΖ΄ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1898-1899 (Β΄ΤΕΥΧΟΣ)
1900
Β' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1898-1899.