Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΖ΄ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1898-1899 (Β΄ΤΕΥΧΟΣ)
1900
Β' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1898-1899.