Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΣΥΜΦΥΣΕΩΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΧΙΑΝΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Π.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΗ΄ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1899-1902
1904
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1899-1902 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1899-1902)