Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ Μ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1900-1901 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΗ΄
1899-1902
1904
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΘ΄, Μ΄ ΚΑΙ ΜΑ΄ 1899-1902