Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΛΟΓΟΣ] ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΥ
ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΤ΄ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ)
ΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΙ