Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΛΟΓΟΣ] ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΣΙΜΟΣ (ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Ε.
ΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΙ