Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ]
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ (ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ)
Ε.
ΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΛΟΓΟΙ