Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΛΟΓΟΣ]
ΑΡΙΣΤΑΡΧΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΤ.
ΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΛΟΓΟΙ