Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΛΟΓΟΣ]
ΚΑΛΛΙΑΔΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Κ.
ΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΛΟΓΟΙ