Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗ ΕΛΛΗΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ/ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ΄
12/1865-05/1870
1871
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ