Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΤΕΩΣ) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΛΔ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΜΑΛΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΣΤ΄
1894-1895
1896
ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΤΕΩΣ) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ