Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΛΓ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΕ΄
1893-1894
1895
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ