Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΞΕΝΙΣΜΟΙ ΕΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
ΚΕΦΑΛΑΣ (ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΚΕ΄
1893-1894
1895
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ.