Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΘ΄
1884-1885
1888
ΕΚΘΕΣΕΙΣ