Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΌ Α΄ ΜΕΧΡΙΣ ΟΕ΄
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Α΄
1861-1864
1863
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.