Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ
Κ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑ΄
1887-1888 ΚΑΙ 1888-1889
1891
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΑΠΟ 12 ΜΑΪΟΥ 1887 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΑΪΟΥ 1888