Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΕΚΘΕΣΙΣ] ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΑΜΙΑ)
Τ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΣΤ΄
1881-1882
1884
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Δ΄. ΕΚΘΕΣΕΙΣ.
ΤΑΜΙΑΣ ΗΤΑΝ Ο Ν. ΒΑΜΒΑΚΗΣ