Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΕΚΘΕΣΙΣ] ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΚΑ)
ΟΔ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΣΤ΄
1881-1882
1884
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Δ΄. ΕΚΘΕΣΕΙΣ.
ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΚΑΣ ΗΤΑΝ Ο Θ. ΣΑΛΤΕΛΗΣ