Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΑΠΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΩΝ ΠΑΡ' ΕΛΛΗΣΙΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΟΙΣ
ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ
Γ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΙΣΤ΄
1881-1882
1884
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Α΄. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.