Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η΄
1873-1874
1874
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ