Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ