Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Δ΄
12/1865-05/1870
1871
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ